Do siego roku!

Planujemy kolejne spotkania w Nowym 2022 Roku.
O aktualnościach będziemy informować osoby zainteresowane mailowo.
W razie pytań/próśb/potrzeby – zapraszamy do kontaktu 🙂

Do zobaczenia wkrótce!

Dołącz do kręgu dialogowego

Zapraszamy Cię do przestrzeni wzajemnego uważnego słuchania się i dialogu mimo różnic.

Czy chcesz spotkać się w szerszym gronie wokół tematu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, by usłyszeć głos osób z różnorodnych środowisk? 

Już 3 grudnia (piątek), w godz. 19:00 – 21:30 zapraszamy na krąg dialogowy „Granica”.


O projekcie

Wychodząc naprzeciw potrzebie wspólnoty i nadziei na pokojowe rozwiązywanie konfliktów społeczno-politycznych w Polsce, chcemy stworzyć przestrzeń do dialogu i wzajemnego uważnego usłyszenia się, ponieważ jest to pierwszy i niezbędny krok do wypracowania rozwiązań, na które będzie zgoda społeczna. Robimy to w formule kręgów dialogowych, czyli otwartych spotkań, na których uczestnicy nie tylko wypowiadają swoje opinie, często spolaryzowane, ale również słuchają empatycznego odzwierciedlania wypowiedzi uczestników.

Empatyczne odzwierciedlanie oznacza nazywanie głębszego znaczenia, które ktoś przypisuje temu, co się wydarza w jego życiu. Dzięki temu łatwiej nam nawzajem zobaczyć, że łączą nas podobne potrzeby, tęsknoty i marzenia. Empatyczne odzwierciedlanie jest przede wszystkim oferowane przez doświadczonych facylitatorów reprezentujących różne środowiska. Jednocześnie uczestnicy są zaproszeni, żeby dołączyć do tego, tak aby wspólnie budować dialog i uczyć się tej umiejętności. Kręgi dialogowe w swojej postaci czerpią z ducha sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy i mają na celu zbudowanie porozumienia i/lub odbudowanie pojednania w społeczności lub wspólnocie.


Projekt skierowany jest zarówno do osób, które chcą tylko uczestniczyć w kręgach dialogowych i doświadczyć ich efektów, jak i dla osób uczących się facylitowania kręgów dialogowych. Szacujemy, że w projekcie weźmie udział 300-600 osób z różnych środowisk i o różnym światopoglądzie.

Chcemy, by rezultatem projektu było zbudowanie wzajemnego zrozumienia wokół poruszanych tematów, zmniejszenie polaryzacji poglądów w społeczności, a także rozwój umiejętności prowadzenia dialogu, wzmocnienie nadziei, że jest możliwe pokojowe przezwyciężanie trudności pomimo odmienności.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

O