Krąg empatii

W środę 23-go marca o 19:30-21:30, zapraszamy na krąg empatii.
Pamiętaj, żeby zarezerować sobie czas na pełne 2 godziny.

Link do spotkania otrzymają osoby zapisane na nasz newsletter,
godzinę przed spotkaniem.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

W razie potrzeby/pytań/wątpliwości prosimy o kontakt:
Aga 724 450 955 Kontakt@tocopowiesz.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.
Zapisz się na newsletter, aby otrzymać link.

.

O projekcie

Jak możemy się słuchać w sytuacji różnorodnych czy sprzecznych opinii? Jak rozmawiać pomimo różnic?

“To co powiesz może zmienić świat” to cykl otwartych spotkań online (kręgów dialogowych), które mają na celu zaproszenie do rozmowy i wzajemnego uważnego usłyszenia się w sprawach, które najgłębiej dzielą polskie społeczeństwo. Prowadzone przez doświadczonych facylitatorów i facylitatorki, kręgi dialogowe wykorzystują narzędzia sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy, aby zbudować porozumienie i/lub doprowadzić do pojednania w społeczności/wspólnocie.

Metoda empatycznego odzwierciedlania (powtórzenie w języku potrzeb i głębszych znaczeń tego, czym dzielą się osoby biorące udział w spotkaniu) pomaga wyjść poza oś konfliktu i zobaczyć to, co wspólne. To pierwszy krok na drodze do zmniejszenia polaryzacji w społeczeństwie oraz wypracowania w przyszłości rozwiązań, na które będzie zgoda społeczna. My w projekcie skupiamy się na tym pierwszym kroku – wzajemnym wysłuchaniu i zrozumieniu. Równocześnie serdecznie zapraszamy uczestników do podejmowania przez nich niezależnie kolejnych kroków – w ich lokalnych środowiskach, z nadzieją wypracowywania rozwiązań, które uwzględniają różnorodne potrzeby.

Empatyczne odzwierciedlanie oznacza nazywanie głębszego znaczenia, które ktoś przypisuje temu, co się wydarza w jego życiu. Dzięki temu łatwiej nam nawzajem zobaczyć, że łączą nas podobne potrzeby, tęsknoty i marzenia. Empatyczne odzwierciedlanie jest przede wszystkim oferowane przez doświadczonych facylitatorów reprezentujących różne środowiska. Jednocześnie uczestnicy są zaproszeni, żeby dołączyć do tego, tak aby wspólnie budować dialog i uczyć się tej umiejętności. Kręgi dialogowe w swojej postaci czerpią z ducha sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy i mają na celu zbudowanie porozumienia i/lub odbudowanie pojednania w społeczności lub wspólnocie.


Projekt skierowany jest zarówno do osób, które chcą tylko uczestniczyć w kręgach dialogowych i doświadczyć ich efektów, jak i dla osób uczących się facylitowania kręgów dialogowych. Szacujemy, że w projekcie weźmie udział 300-600 osób z różnych środowisk i o różnym światopoglądzie.

Chcemy, by rezultatem projektu było zbudowanie wzajemnego zrozumienia wokół poruszanych tematów, zmniejszenie polaryzacji poglądów w społeczności, a także rozwój umiejętności prowadzenia dialogu, wzmocnienie nadziei, że jest możliwe pokojowe przezwyciężanie trudności pomimo odmienności.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Organizowany przez Fundację Trampolina.