• W jakiej formie odbywają się spotkania: na  żywo czy online? Dlaczego?
  Kręgi odbywają się online na platformie zoom. Jest to formuła, która umożliwia wzięcie udziału w kręgu dialogowym od 1 do 300 osób, niezależnie od miejsca zamieszkania (w tym z zagranicy). Poza tym spotkania mogą odbywać się niezależnie od istniejących restrykcji pandemicznych. 

  Jeżeli masz obawy czy pytania związane z faktem, że spotkania odbywają się online, możesz się z nami skontaktować. 
 • Czy rzeczywiście jesteście otwarci na wszystkie stanowiska, czy też kierujecie się tzw. poprawnością polityczną, cenzurujecie wypowiedzi nieempatyczne?
  Mamy intencję, aby każdy czuł się bezpiecznie i mógł być wysłuchany. Opieramy się na  narzędziach, które nam w tym pomagają.  Równocześnie zapraszamy wszystkie wypowiedzi. 

  Zastosowanie języka Porozumienia Bez Przemocy (NVC) dotyczy tylko facylitatorek. Facylitatorka może stosować odzwierciedlenie wypowiedzi, tj.  wyrazić komunikat jej słowami, zamienić osąd na empatyczny komunikat, poszukać potrzeby, czy też streścić to, co najważniejsze. Jeżeli nie jesteś do tego przyzwyczajony, może wydać się to inne, nieznane, a może wręcz obce. Zachęcamy do próbowania. Jednocześnie faclitatorka sprawdzi z Tobą tj. zapyta czy tak jest, czy dobrze usłyszała, czy masz poczucie, że to wyraża, co chciałeś/chciałaś powiedzieć. 

  Może spotkałeś/łaś się  z tym, że Porozumienie bez Przemocy (NVC) ma rozróżnienie na osądy i obserwacje. Uważamy to za cenne rozróżnienie, które warto praktykować. Niemniej osądy nie są czymś złym albo niewłaściwym. 
 • Skąd mogę mieć pewność, że zostanę wysłuchany/a? Mam negatywne doświadczenia z debat/dyskusji, zwłaszcza w internecie.

 • Nasz projekt jest dla nas swojego rodzaju eksperymentem. Wchodzimy z niego z intencją, aby stworzyć spotkania, w których każdy głos jest wysłuchany. Staramy się stworzyć takie warunki. 
 • Wypracowałyśmy zasady, które nam w tym pomagają, prosimy o ich przestrzeganie.
 • Kręgi dialogowe prowadzą doświadczone trenerki NVC, które praktykują empatyczne słuchanie w swojej pracy.
 • Stosujemy odzwierciedlanie wypowiedzi, sprawdzamy z mówcą czy zawiera  ono to, co chciał powiedzieć.
 • W czasie kręgów dialogowych dostępne jest wsparcie empatyczne, można z niego skorzystać, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś czuje się niewysłuchany
 • Po Kręgu Dialogowym odbywa się Krąg Empatii, podczas którego można dodatkowo praktykować empatyczne słuchanie.
 • Jesteśmy otwarte na informacje zwrotne od uczestników, co się dla nich sprawdza w czasie kręgów, a co nie.
 • Regularnie spotykamy się w zespole projektowym, aby pracować nad projektem i czynić go bardziej włączającym
 • Staramy się dbać o zasoby dawania empatii i słuchania 

Jednocześnie tylko Ty możesz sprawdzić czy czujesz się wysłuchany(a). Mamy też propozycje do ciebie, które mogą zwiększyć szansę na bycie wysłuchanym: 

 • Bierz udział w kolejnych kręgach dialogowych i empatii. Weź pod uwagę swoje chęci i możliwości, ale w im większej liczbie weźmiesz udział, tym będziesz miał więcej doświadczenia z tą formą rozmowy.
 • Jeżeli zabierasz głos w kręgu, rób pauzy, aby faciylitatorka mogła cię odzwierciedlić. Udziel jej informacji zwrotnych, czy słowa jakich użyła, oddają to, co chciałeś (aś) powiedzieć.
 • Obserwuj siebie, po czym wiesz, że czujesz się wysłuchany? Jakie masz odczucia w ciele? Co ci pomaga, a co utrudnia? 
 • Jeżeli poczujesz irytację, pomieszanie czy inne trudne emocje, skorzystaj ze wsparcia empatycznego w czasie kręgu dialogowego. 
 • Skontaktuj się z nami, jeżeli masz do nas prośby, które mogą zwiększyć twoje poczucie bycia wysłuchanym 

  4. Projekt wydaje mi się ciekawy. Jak mogę się włączyć?
  Są przynajmniej trzy sposoby na włączenie się do naszej inicjatywy.
 • Udział w spotkaniach organizacyjno-konsultacyjnych
  Przed każdym kręgiem dialogowym organizujemy otwarte spotkania organizacyjno-konsultacyjne – rozmawiamy na nim o wybranych aspektach, które są nam potrzebne do przygotowania się do kręgu – do tej pory omawialiśmy tekst zaproszenia, wybieraliśmy temat, dyskutowaliśmy co wspiera dialog mimo różnic i otwartość na zabranie głosu. Spotkania odbywają się w gronie osób o różnorodnych poglądach, podczas części spotkania pracujemy w małych grupach
 • Zapraszanie innych
  Możesz pomóc nam, poprzez włączenie się w docieranie do osób o różnorodnych poglądach. To niezwykle cenne jeśli możesz przekazać nasze zaproszenie do grup i osób, które znasz i wiesz, że mogłyby być zainteresowane udziałem w naszych kręgach.
 • Ewaluacja 
  Przed i po kręgach dialogowych zapraszamy chętne osoby do rozmowy w celu zebrania – przed kręgiem – potrzeb i oczekiwań, a po – informacji zwrotnej, wrażeń i refleksji z udziału w kręgu, takie rozmowy pomagają nam się rozwijać, widzieć jakie znaczenie te spotkania mają dla uczestników, oraz wyciągać wnioski na przyszłość


  5. Czy spotkania są poufne?
  W ramach naszych zasad prosimy uczestników o poufność, a w szczególności o to, żeby nie mówili poza kręgami o innych bez ich zgody. Prosimy,aby włączyć kamerę i podpisać swój ekran imieniem (można użyć pseudonimu). Spotkania nie są nagrywane, chyba że zapowiemy to wcześniej. 
  Na stronie oraz w naszym newsleterze mogą znaleźć się podsumowania Kręgów Dialogowych. Przykładowe podsumowanie możesz przeczytać tutaj.


  6. Czy mogę wziąć udział w kręgu dialogowym, a nie zabierać głosu?
  Nie każda osoba, która bierze udział w kręgu dialogowym, zabierze głos. Jest to całkowicie dobrowolne. Ponadto ze względu na liczbę uczestników nie jest możliwe, aby każdy się odezwał. Sama obecność i słuchanie są bardzo ważne. Niekiedy prosimy też o zapisanie na chacie intencji lub zdania podsumowującego, co także jest formą wypowiedzi. 

  Można zatem wziąć udział w Kręgu Dialogowym i nic nie mówić.