Spotkanie Klubów Tygodnika Powszechnego w Łodzi 18-19 czerwca

W dniach 25-26 czerwca koordynatorka Kręgów Empatii Projektu „To, co powiesz” Magdalena Macińska była gościem spotkania z okazji XIV-lecia Klubów Tygodnika Powszechnego w Łodzi. Kluby Tygodnika Powszechnego to społeczność czytelników „Tygodnika Powszechnego”, którzy spotykają się na żywo oraz online, aby rozmawiać na tematy poruszane w „Tygodniku”. Organizują też wyjścia kulturalne, uczestniczą w akcjach społecznych. Kluby są wyrazem idei, jak towarzyszy pismu od początku istnienia, czyli budowania katolicyzmu otwartego na inność, zaangażowanego społecznie. W artykułach oraz w czasie spotkań pojawiają się różnice zdań, tematy kontrowersyjne. Ważna jest rozmowa, dialog. Dlatego też idea projektu „To, co powiesz” jest bliska wartościom klubowym. Koordynatorka Klubów Joanna Rózga uczestniczyła w Kręgu Dialogowym poświęconym granicy polsko-białoruskiej, który odbył się w grudniu 2021. Magdalena Macińska jest członkinią warszawskiego Klubu TP.

                Ważnym elementem świętowania piętnastolecia był cykl debat, które były poświęcone odpowiedzialności ,,Między odpowiedzialnością a odpowiedzialnością”. Kolejno rozmowy były poświęcone odpowiedzialności za Kościół, za słowo oraz za wolność. Magdalena Macińska była panelistką w czasie debaty 26 czerwca pod tytułem „Odpowiedzialność za wolność” moderowanej przez dr. Jarosława Płuciennika. Obok niej uczestnikami byli także red. Bogumiła Berdychowska, diak. Wołodymir Mosorow. Rozmowa toczyła się w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Rozmawialiśmy o tym, jaka spoczywa  na nas odpowiedzialność wobec Ukrainy, jako dla ludzi wolnych, ale także wobec samych siebie, jakie są granice pomagania i angażowania się. Zadawaliśmy sobie też pytanie, na ile możliwe jest pojednanie w momencie konfliktu zbrojnego oraz jakie są jego warunki. Rozmowa wzbudziła silne emocje. Zastanawialiśmy się, jak radzić sobie z takimi uczuciami, jak bezradność oraz gniew, które nieraz nas przytłaczają. Magdalena dzieliła się swoimi doświadczeniami z Kręgów Dialogowych oraz Empatii, o tym jak ważne jest stworzenie takich przestrzeni, gdzie możemy mówić o swoich emocjach  i myślach w tak trudnych momentach jak wojna.

Zapis debat można obejrzeć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=SNiYFNW-Q0M Panel I

https://www.youtube.com/watch?v=9tgJsCcKzUQ Panel II

https://www.youtube.com/watch?v=y-zb5wYOVjU&t=1s Panel III