Spotkanie Klubów Tygodnika Powszechnego, 25-26.06.2022 Łódź

Koordynatorka Kręgów Empatii Projektu „To, co powiesz” Magdalena Macińska była gościem spotkania z okazji XIV-lecia Klubów Tygodnika Powszechnego w Łodzi. Kluby Tygodnika Powszechnego to społeczność czytelników „Tygodnika Powszechnego”, którzy spotykają się na żywo oraz online, aby rozmawiać na tematy poruszane w „Tygodniku”. Organizują też wyjścia kulturalne, uczestniczą w akcjach społecznych. Kluby są wyrazem idei, jak towarzyszy pismu od początku istnienia, czyli budowania katolicyzmu otwartego na inność, zaangażowanego społecznie. W artykułach oraz w czasie spotkań pojawiają się różnice zdań, tematy kontrowersyjne. Ważna jest rozmowa, dialog. Dlatego też idea projektu „To, co powiesz” jest bliska wartościom klubowym. Koordynatorka Klubów Joanna Rózga uczestniczyła w Kręgu Dialogowym poświęconym granicy polsko-białoruskiej, który odbył się w grudniu 2021. Magdalena Macińska jest członkinią warszawskiego Klubu TP.

 Ważnym elementem świętowania piętnastolecia był cykl debat, które były poświęcone odpowiedzialności ,,Między odpowiedzialnością a odpowiedzialnością”. Kolejno rozmowy były poświęcone odpowiedzialności za Kościół, za słowo oraz za wolność. Magdalena Macińska była panelistką w czasie debaty 26 czerwca pod tytułem „Odpowiedzialność za wolność” moderowanej przez dr. Jarosława Płuciennika. Obok niej uczestnikami byli także red. Bogumiła Berdychowska, diak. Wołodymir Mosorow. Rozmowa toczyła się w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Rozmawialiśmy o tym, jaka spoczywa  na nas odpowiedzialność wobec Ukrainy, jako dla ludzi wolnych, ale także wobec samych siebie, jakie są granice pomagania i angażowania się. Zadawaliśmy sobie też pytanie, na ile możliwe jest pojednanie w momencie konfliktu zbrojnego oraz jakie są jego warunki. Rozmowa wzbudziła silne emocje. Zastanawialiśmy się, jak radzić sobie z takimi uczuciami, jak bezradność oraz gniew, które nieraz nas przytłaczają. Magdalena dzieliła się swoimi doświadczeniami z Kręgów Dialogowych oraz Empatii, o tym jak ważne jest stworzenie takich przestrzeni, gdzie możemy mówić o swoich emocjach  i myślach w tak trudnych momentach jak wojna.

Zapis debat można obejrzeć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=SNiYFNW-Q0M Panel I

https://www.youtube.com/watch?v=9tgJsCcKzUQ Panel II

https://www.youtube.com/watch?v=y-zb5wYOVjU&t=1s Panel III

Konferencja Chrześcijaństwo a Porozumienie bez Przemocy 10.09.2022, Józefów

Z okazji pobytu w Polsce jezuity Christlina Rajendrama, certyfikowanego trenera Porozumienia bez Przemocy ze Sri Lanki odbyło się spotkanie, w którym prelegentami były osoby, które w swojej praktyce zawodowej, duchowej i osobistej inspirują się wiarą chrześcijańską oraz Porozumieniem bez Przemocy. Szukają punktów wspólnych między swoją wiarą a NVC.

Spotkanie miało charakter hybrydowy, tj. odbywało się na żywo w klasztorze Franciszkanów w Józefowie, a także było transmitowane na zoomie.

Wśród prelegentów był koordynatorka projektu Tocopowiesz, Agnieszka Jaryczewska. W swoim wystąpieniu Agnieszka mówiła jak powstał projekt Tocopowiesz oraz tym, jak praktyka Kręgów Dialogowych może być pomocna dla członków wspólnot duchowych, szczególnie w momentach kryzysowych. Kiedy to ujawnione zostają przypadki przemocy i krzywdy, które mają charakter systemowy, jak się w tym odnaleźć? Pojawiają się napięcia, niepokój, chęć zrozumienia, odzyskania zaufania i odbudowania relacji.

Dialog międzypoleniowy- spotkanie Fundacji „Rozmawiajmy”, 30.11.2022, Warszawa

Aleksandra Harazin koordynatorka projektu Tocopowiesz oraz Magdalena Macińska koordynatorka Kręgów Empatii brały udział w spotkaniu na temat dialogu międzypokoleniowego w ramach projektu „Cała Warszawa w Dialogu”.

Obecne na spotkaniu seniorki mówiły o swoich doświadczeniach na temat budowania relacji międzypokoleniowych, zwłaszcza rodzinnych, o tym, że uważność, zainteresowanie tym, co drugi człowiek czuje i myśli, a nie tylko jego problemami, jest ważne. Uczestniczki rozmowy podkreślały, że ważne jest poczucie wspólnoty i przynależność, która nie ogranicza się do grup rodzinnych, ale też odnajduje się ją w różnych społecznościach.

Aleksandra i Magdalena opowiadały o idei projektu oraz dawały przykłady tematów, które poruszane są na Kręgach. Dyskutowano, co sprzyja dostępności takich inicjatyw, żeby mogły w nich brać osoby w różnym wieku.