Jak możemy się słuchać w sytuacji różnorodnych czy sprzecznych opinii? Jak rozmawiać pomimo różnic?

,,To, co powiesz, może zmienić świat” to cykl otwartych spotkań online (kręgów dialogowych), które mają na celu zaproszenie do rozmowy i wzajemnego uważnego usłyszenia się w sprawach, które najgłębiej dzielą polskie społeczeństwo.
Prowadzone przez doświadczonych facylitatorów i facylitatorki, kręgi dialogowe wykorzystują narzędzia sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy, aby zbudować porozumienie i/lub doprowadzić do pojednania w społeczności/wspólnocie.

Metoda empatycznego odzwierciedlania (powtórzenie w języku potrzeb i głębszych znaczeń tego, czym dzielą się osoby biorące udział w spotkaniu) pomaga wyjść poza oś konfliktu i zobaczyć to, co wspólne. To pierwszy krok na drodze do zmniejszenia polaryzacji w społeczeństwie oraz wypracowania w przyszłości rozwiązań, na które będzie zgoda społeczna. My w projekcie skupiamy się na tym pierwszym kroku – wzajemnym wysłuchaniu i zrozumieniu.

Jak ze sobą rozmawiać w spolaryzowanym  świecie?

Jak wskazuje raport „Open Code for Hate-free Communication” w Polsce w codziennym życiu coraz więcej doświadczamy mowy nienawiści – w mediach społecznościowych czy słuchając osób wypowiadających się publicznie. Z kolei mowa nienawiści wzmaga ksenofobię, antysemityzm i rasizm. Według naszych obserwacji dużym problemem są tzw. bańki informacyjne (opisane m.in. przez aktywistę Eli Parisera), które sprawiają, że w internecie wyświetlają się nam tylko treści utwierdzające nas w naszych poglądach. W rezultacie brak styczności z odmiennymi opiniami radykalizuje poglądy, co skutkuje nietolerancją na odmienne punkty widzenia. W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zorganizowaliśmy kręgi dialogowe, żeby spotkać się z osobami mającymi różne poglądy na ten temat. Z rozmów z uczestni(cz)kami wiemy, że było to dla nich ważne doświadczenie i zbudowało poczucie większego zrozumienia między obecnymi osobami. 

Wierzymy, że ta metoda dobrze odpowiada na narastającą polaryzację i daje możliwość usłyszenia się wzajemnie i wyrażenia osobom o odmiennych poglądach. 

Jak długo będzie trwał projekt i co w tym czasie się wydarzy?

Projekt będzie trwał do marca 2023 roku. Przeprowadzimy w tym czasie 5 ogólnopolskich kręgów dialogowych dla osób o różnych poglądach na ważne społecznie sprawy. Zorganizujemy 7 spotkań organizacyjno-konsultacyjnych z osobami reprezentującymi różne środowiska, które pomogą nam w przygotowaniu tych kręgów, konsultacji języka zaproszeń i zapraszaniu osób. 

Planujemy, że łącznie w kręgach dialogowych weźmie udział około 350 osób i w ten sposób, pozna i posłucha osób o odmiennych poglądach i rozwinie swoje umiejętności związane z empatyczną komunikacją.

Osoby prowadzące kręgi będą regularnie uczestniczyć w spotkaniach interwizyjnych. Omawiając doświadczenia facylitacji oraz informacje zwrotne – będziemy sprawdzać i rozwijać tą formułę prowadzenia dialogu i jej wymierne korzyści. 

Uczestniczki/cy kręgów mają możliwość skorzystania z empatycznego wsparcia podczas kręgów dialogowych, a także uczestniczenia w kameralnych kręgach empatii. 


Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Skontaktuj się z nami! : )
kontakt@tocopowiesz.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.