Krąg empatii

Krąg empatii różni się zarówno od zwyklej rozmowy ma też nieco inną strukturę od kręgu dialogowego.  Każdy uczestnik ma okazję być w trzech rolach: aktywnego mówcy, aktywnego słuchacza, cichego słuchania. Każda rola jest ważna, bo daję szansę praktykowania ważnych aspektów empatycznej komunikacji: autentycznego wyrażania się, odzwierciedlania słów drugiej osoby bez ocen, uważnego słuchania, podążania uwagą za tu i teraz, kontaktu ze sobą. Facyliatorzy na początku spotkania wyjaśniają metodę, dbają o podtrzymanie ram czasowych i wspierają uczestników, aby czuli się bezpiecznie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 marca od 19:30-21:30. Dedykowane jest uczestnikom kręgu dialogowego.

Photo by garrett parker on Unsplash