Sformułowaliśmy poniższe zasady, żeby zadbać o efektywność i poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników spotkania. Przeczytaj je w całości. Jeśli masz pytania, możesz napisać na: kontakt@tocopowiesz.pl.

Uczestnictwo 

 • Udział w spotkaniu jest dobrowolny, w każdym momencie możesz je opuścić.
 • Chcemy zapewnić poufność wszystkich wypowiedzi, umawiamy się ze wszystkimi uczestnikami kręgu (łącznie z prowadzącymi) na dzielenie się doświadczeniem bycia na kręgu z innymi w taki sposób, aby niemożliwe było zidentyfikowanie osób, które w nim uczestniczyły

Wypowiadanie się

 • Ze względu na ograniczony czas spotkania i liczbę osób, najprawdopodobniej nie każda osoba będzie mogła zabrać głos.
 • Zależy nam, aby na kręgu wybrzmiało jak najwięcej perspektyw/opinii, a jedna perspektywa może być reprezentowana przez kilka lub wiele osób. Jeśli ktoś inny już wyraził Twoją opinię lub perspektywę, rozważ, czy chcesz zabrać głos, czy raczej zostawić czas na inne perspektywy. 
 • Osoby chcące się wypowiedzieć, będziemy prosić o podniesienie elektronicznej ręki. Osoby prowadzące będą zapraszać uczestników do wypowiedzi, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Zapraszamy uczestników kręgu do wypowiadania się w swoim imieniu i mówienia o sobie (tzw. komunikat “ja”), a nie o innych, nas wszystkich, ,,tych ludziach” itp.
 • Zależy nam na zwięzłości wypowiedzi, aby zadbać o przestrzeń na wyrażenie jak największej ilości perspektyw 
 • W ramach swojej wypowiedzi możesz też nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi kogoś lub poprosić kogoś (kto wypowiadał się wcześniej lub ma określoną rolę lub pogląd) o odpowiedź na twoje pytanie lub wątpliwość. Ta osoba może zdecydować, że odpowie lub może zdecydować, że nie odpowie. Takie odpowiedzi będą odbywały się poza kolejnością i będą zwięzłymi odpowiedziami na pytanie, bez otwierania nowych wątków. 
 • Nie zgadzamy się na przerywanie wypowiedzi innych, komentowanie albo ustosunkowywanie się do czyichś wypowiedzi na głos bez wcześniejszego zgłoszenia się oraz na czacie.
 • Chcąc zadbać o bezpieczeństwo i granice osób, które nie chcą słuchać wulgaryzmów,niie zgadzamy się na wyzwiska i przekleństwa podczas spotkania.

Odzwierciedlanie

 • Osoby prowadzące (facylitatorki) będą wspierały wzajemne słyszenie się i zrozumienie poprzez tłumaczenie każdej wypowiedzi na język potrzeb i głębszych znaczeń. Zależy nam na tym, aby do słuchających trafiło sedno tego, co jest najważniejsze dla osoby wypowiadającej się. Odzwierciedlenie pozwoli także osobom wypowiadającym się mieć poczucie, że ktoś ich słyszy i rozumie.
 • Czasem, (szczególnie gdy wypowiedź będzie dłuższa) prowadzące mogą przerywać, aby uchwycić sedno i wszystkie aspekty wypowiedzi, sprawdzić zrozumienie lub poprosić o zwięzłość.
 • Podczas spotkania facylitatorki, będą odzwierciedlać wypowiedzi z intencją wzajemnego zrozumienia na poziomie wyrażanych emocji i potrzeb oraz głębszych znaczeń. 
 • Każda z facylitatorek podchodzi z uważnością do odzwierciedlania każdej wypowiedzi. Na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia, intuicji decyduje, jak długo i głęboko odzwierciedla daną osobę. 
 • Osoba odzwierciedlona zaproszona jest do dbania o siebie w tym procesie – informowania o swoich potrzebach oraz doprecyzowania jeśli to, co zostało odzwierciedlone nie było tym, co chciała wyrazić.
 • Wyjątkowo możesz poprosić o odzwierciedlenie konkretną facylitatorkę lub wybrać, że nie chcesz być odzwierciedlon_, jeżeli to jest coś, co umożliwi Ci wypowiedzenie się na kręgu.
 • Odzwierciedlenie  może być potrzebne nie tylko osobie mówiącej, ale również słuchaczom, by lepiej zrozumieć, lub przyjąć wypowiedź danej osoby. Dlatego naszą preferencją jest, by każdy głos był odzwierciedlony.
 • Facylitatorki czasem mogą przerywać wypowiedź i/lub prosić o domykanie wypowiedzi z intencją lepszego zrozumienia, lub zadbania o równowagę w długości wypowiedzi.

Korzystanie z czatu

 • Chcemy uwagę i obecność skupić na rozmowie w kręgu, a rozmowy na czacie je rozpraszają. Dlatego prosimy o nie komentowanie na czacie.
 • Może się zdarzyć, że prowadzące będą prosiły o wpisanie do czatu odpowiedzi na ich pytanie, np. z jaką intencją przychodzisz na to spotkanie lub z czym kończysz to spotkanie.
 • Problemy techniczne i organizacyjne będą obsługiwane przez wyznaczoną do tego osobę, z którą będzie możliwość bezpośredniego kontaktu (szczegółowe informacje będą przekazane na początku kręgu).
Możesz posłuchać o tym po co odzwierciedlamy w powyższym filmie. Zapraszamy do komentowania i dzielenia się swoją perspektywą.

Do zobaczenia na Kręgu! 🙂