Każdy krąg będzie facylitowany – co oznacza, że po każdej wypowiedzi nastąpi odzwierciedlenie głębszego znaczenia, uczuć, potrzeb, aby budować bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie.

Prowadzić spotkanie będą:

Marta Kułaga

Trenerka certyfikowana przez Center for Nonviolent Communication, coach, mediatorka, facylitatorka dialogu i rozmów naprawczych. Prowadzi przedszkole Krasnal w Krakowie i firmę szkoleniową Leance. Mama 2 synów. Chce budować świat porozumienia.

Aneta Stępień – Proszewska

Ambasadorka Empatii, mediatorka, Coach PCC ICF i trenerka w nurcie Nonviolent Communication, facylitatorka kręgów dialogowych i kręgów naprawczych; wspiera osiąganie porozumienia, rozwiązywanie konfliktów i wypracowywanie rozwiązań, które odpowiadają wszystkim zaangażowanym oraz wzmacniają więzi i współpracę.

Magda Barańska

Coach, mediatorka, trenerka w duchu Porozumienia bez Przemocy, facylitatorka Kręgów Naprawczych, Convergent Facilitation; wspiera we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla wszystkich, przez uwspólnianie różnych perspektyw;

Rolą facylitatorek jest ułatwienie wzajemnego zrozumienia na poziomie wyrażanych emocji i potrzeb oraz głębszych znaczeń, szczególnie wtedy, gdy w wypowiedziach pojawią się oceny czy osądy. Będą one odzwierciedlać wypowiedzi uczestników. Czasem mogą przerywać – z intencją lepszego zrozumienia, usłyszenia wszystkich aspektów, lub z troski o bezpieczeństwo uczestników i trzymania się ustalonych ram spotkania.