Krąg Empatii | poniedziałek 20 czerwca
19:00-21:00 | zoom

Za nami Krąg Dialogowy, który odbył się we wtorek.
Uczestniczki/ków tego kręgu oraz osoby,
którym nie udało się dotrzeć mimo chęci,
zapraszamy na Krąg Empatii.

Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania doświadczysz:

Bycia wysłuchanym

Usłyszenia innych

Dialogu mimo różnic


O projekcie

Jak możemy się słuchać w sytuacji różnorodnych czy sprzecznych opinii? Jak rozmawiać pomimo różnic?

“To co powiesz może zmienić świat” to cykl otwartych spotkań online (kręgów dialogowych), które mają na celu zaproszenie do rozmowy i wzajemnego uważnego usłyszenia się w sprawach, które najgłębiej dzielą polskie społeczeństwo. Prowadzone przez doświadczonych facylitatorów i facylitatorki, kręgi dialogowe wykorzystują narzędzia sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy, aby zbudować porozumienie i/lub doprowadzić do pojednania w społeczności/wspólnocie.

Metoda empatycznego odzwierciedlania (powtórzenie w języku potrzeb i głębszych znaczeń tego, czym dzielą się osoby biorące udział w spotkaniu) pomaga wyjść poza oś konfliktu i zobaczyć to, co wspólne. To pierwszy krok na drodze do zmniejszenia polaryzacji w społeczeństwie oraz wypracowania w przyszłości rozwiązań, na które będzie zgoda społeczna. My w projekcie skupiamy się na tym pierwszym kroku – wzajemnym wysłuchaniu i zrozumieniu.

Empatyczne odzwierciedlanie oznacza nazywanie głębszego znaczenia, które ktoś przypisuje temu, co się wydarza w jego życiu. Dzięki temu łatwiej nam nawzajem zobaczyć, że łączą nas podobne potrzeby, tęsknoty i marzenia. Empatyczne odzwierciedlanie jest przede wszystkim oferowane przez doświadczonych facylitatorów reprezentujących różne środowiska. Jednocześnie uczestnicy są zaproszeni, żeby dołączyć do tego, tak aby wspólnie budować dialog i uczyć się tej umiejętności. Kręgi dialogowe w swojej postaci czerpią z ducha sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy i mają na celu zbudowanie porozumienia i/lub odbudowanie pojednania w społeczności lub wspólnocie.


Projekt skierowany jest zarówno do osób, które chcą tylko uczestniczyć w kręgach dialogowych i doświadczyć ich efektów, jak i dla osób uczących się facylitowania kręgów dialogowych. Szacujemy, że w projekcie weźmie udział 300-600 osób z różnych środowisk i o różnym światopoglądzie.

Chcemy, by rezultatem projektu było zbudowanie wzajemnego zrozumienia wokół poruszanych tematów, zmniejszenie polaryzacji poglądów w społeczności, a także rozwój umiejętności prowadzenia dialogu, wzmocnienie nadziei, że jest możliwe pokojowe przezwyciężanie trudności pomimo odmienności.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Organizowany przez Fundację Trampolina.