Pomysł na cykl kręgów dialogowych wziął się z potrzeby wspólnego przeżycia myśli i emocji, których doświadczamy obecnie wokół tematu osoby papieża Jana Pawła II.

Naszą intencją jest połączenie się w przeżywaniu emocji związanych z tym tematem, pogłębienie zrozumienia i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażenia całego spektrum poglądów.

Zapraszamy na cykl  trzech kręgów dialogowych.

Doniesienia prasowe i publikacje na temat nadużyć księży oraz postępowaniu wobec nich dostojników kościoła są od lat przedmiotem różnych emocjonalnych reakcji i burzliwych dyskusji w przestrzeni społecznej. Niedawne informacje o roli w tych działaniach Jana Pawła II spowodowały wrzenie i nasiliły podziały w społeczeństwie.

Mogły się w nas pojawić pytania:

Kim jest dla mnie Jan Paweł II? Co się we mnie dzieje w związku z ostatnimi publikacjami na temat papieża Jana Pawła II? Co myślę o jego roli w kształtowaniu historii naszego kraju i świata? Co myślę o nim jako o człowieku? Kim dla mnie jest jako autorytet czy ikona? Czy temat wizerunku Jana Pawła II wpływa na moje relacje z innymi ludźmi?

  • Na pierwszy krąg 10 maja 18:30-20:30 zapraszamy osoby nie identyfikujące się z Kościołem katolickim.
  • Na drugi krąg 19 maja 19:00-21:00 zapraszamy osoby określające się jako praktykujący katolicy.
  • Na trzeci wspólny krąg 30 maja 19:00-21:30 zapraszamy wszystkie głosy.

Czym jest krąg jednego głosu?

To krąg dający przestrzeń do wyrażenia się względnie jednorodnemu środowisku. Chcemy, żeby wybrzmiały opinie, uczucia i potrzeby osób z jednego środowiska. Naszą intencją jest stworzenie możliwości do tego, żeby wyrazić i usłyszeć swój własny głos, po to, żeby zwiększyć gotowość do usłyszenia innych głosów.

Co mamy na myśli używając określenia Kręgi Dialogowe?

Każdy uczestnik może wyrazić swoją perspektywę, to, co czuje i jak doświadcza danej sytuacji oraz usłyszeć, jak doświadczają jej inni.

Spotkanie jest prowadzone przez doświadczone osoby, które dbają o atmosferę bezpieczeństwa i szacunku.

Wypowiedzi są odzwierciedlane, czyli osoba facylitująca mowi, co słyszy sięgając do potrzeb i głębszych znaczeń, aby dać osobie wypowiadającej się poczucie, że jest słyszana i rozumiana, a pozostałym ułatwić przyjęcie i zrozumienie jej perspektywy. 

Każdy krąg rozpoczynamy dość szczegółowym zapoznaniem uczestników z formatem spotkania. Każdy może wziąć w nim udział, nawet jeśli nigdy nie miał podobnego doświadczenia. Wystarczy mieć chęć bycia ze sobą, wyrażenia swojego głosu oraz słuchania i słyszenia innych perspektyw.

Po co to robimy ?

Chcemy poprzez Kręgi Dialogowe doświadczać, że możemy czuć się częścią tej samej wspólnoty, nawet jeśli myślimy i czujemy trochę inaczej lub bardzo inaczej na ten sam temat.

Pragniemy jednoczyć się wokół naszego wspólnego człowieczeństwa, jego bogactwa i złożoności z intencją odkrywania, że na głębszym poziomie łączą nas te same tęsknoty, pragnienia i potrzeby.

Chcemy docierać do głębszych znaczeń, które pokazują, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *