Doniesienia prasowe i publikacje na temat nadużyć księży oraz postępowaniu wobec nich dostojników kościoła są od lat przedmiotem różnych emocjonalnych reakcji i burzliwych dyskusji w przestrzeni społecznej. Niedawne informacje o roli w tych działaniach Jana Pawła II spowodowały wrzenie i nasiliły podziały w społeczeństwie.

Mogły się w nas pojawić różne pytania, na przykład:
💎 Kim jest dla mnie osoba Jana Pawła II?
💎 Co się we mnie dzieje w związku z ostatnimi publikacjami na temat papieża Jana Pawła II?
💎 Co myślę o jego roli w kształtowaniu historii, polityki, tożsamości narodowej Polaków?

⚪️ Na co zapraszamy?

To pierwszy z cyklu Kręgów Dialogowych wokół postaci Jana Pawła II, tzw krąg jednego głosu. To jest krąg dla osób nie identyfikujących się z Kościołem katolickim.

Osoby identyfikujące się z Kościołem katolickim zapraszamy na krąg dialogowy “jednego głosu” 19 maja. Natomiast 30 maja odbędzie się krąg dla wszystkich głosów.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.

⚪️ Co to są tzw. kręgi jednego głosu?

Chcemy dać przestrzeń do swobodnego wyrażenia się i bycia odebranym ze zrozumieniem osobom reprezentującym w miarę jednorodne środowisko. Wierzymy bowiem, że to stworzy więcej wewnętrznej przestrzeni w uczestniczących na usłyszenie i przyjęcie odmiennych perspektyw w kręgu otwartym na wszystkie głosy.

⚪️ A co to są Kręgi Dialogowe?
Każda osoba uczestnicząca może wyrazić swoją perspektywę, to, co czuje i jak doświadcza danej sytuacji oraz usłyszeć, jak doświadczają jej inni. Poprzez Kręgi Dialogowe chcemy doświadczać, że możemy czuć się częścią tej samej wspólnoty, nawet jeśli myślimy i czujemy trochę inaczej lub bardzo inaczej na ten sam temat.


Czego będziesz mógł/mogła doświadczyć?
> towarzyszenia, zrozumienia i wspólnoty
> możliwości podzielenia się, tym, co przeżywasz
> zrozumieć inny punkt widzenia
> być usłyszaną/ym

⚪️ Jak takie spotkanie będzie wyglądać?


Każda osoba uczestnicząca będzie mogła wyrazić swoją perspektywę, to, co czuje i jak doświadcza obecnej sytuacji oraz usłyszeć, jak doświadczają jej inni.

Doświadczone osoby prowadzące (facylitatorki) zadbają o atmosferę bezpieczeństwa i szacunku.

Wypowiedzi będzą odzwierciedlane, czyli osoba facylitująca odpowie, co słyszy sięgając do potrzeb i głębszych znaczeń, aby dać osobie wypowiadającej się poczucie, że jest słyszana i rozumiana, a pozostałym ułatwić przyjęcie i zrozumienie jej perspektywy.

Osoby prowadzące krąg (facylitatorki): Aneta Stępień-Proszewska i Agnieszka Rzewuska Paca


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *