Doniesienia prasowe i publikacje na temat nadużyć księży oraz postępowaniu wobec nich dostojników kościoła są od lat przedmiotem różnych emocjonalnych reakcji i burzliwych dyskusji w przestrzeni społecznej. Niedawne informacje o roli w tych działaniach Jana Pawła II spowodowały wrzenie i nasiliły podziały w społeczeństwie.

Mogły się w nas pojawić różne pytania, na przykład:

  • Kim jest dla mnie osoba Jana Pawła II? 
  • Co się we mnie dzieje w związku z ostatnimi publikacjami na temat papieża Jana Pawła II? 
  • Co myślę o jego roli w kształtowaniu historii, polityki, tożsamości narodowej Polaków?

Na co zapraszamy?

To drugi z cyklu Kręgów Dialogowych wokół postaci Jana Pawła II, tzw krąg jednego głosu. To jest krąg dla osób identyfikujących się z Kościołem katolickim.

30 maja odbędzie się krąg dla wszystkich głosów. 

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/95976227833

Co to są tzw. kręgi jednego głosu?

Chcemy dać przestrzeń do swobodnego wyrażenia się i bycia odebranym ze zrozumieniem osobom  reprezentującym w miarę jednorodne środowisko. Wierzymy bowiem, że to stworzy więcej wewnętrznej przestrzeni w uczestniczących na usłyszenie i przyjęcie odmiennych perspektyw w kręgu otwartym na wszystkie głosy. 

A co to są Kręgi Dialogowe?

Każda osoba uczestnicząca  może wyrazić swoją perspektywę, to, co czuje i jak doświadcza danej sytuacji oraz usłyszeć, jak doświadczają jej inni. Poprzez Kręgi Dialogowe chcemy doświadczać, że możemy czuć się częścią tej samej wspólnoty, nawet jeśli myślimy i czujemy trochę inaczej lub bardzo inaczej na ten sam temat.

Czego będziesz mógł/mogła doświadczyć?

  •  towarzyszenia, zrozumienia i wspólnoty
  •  możliwości podzielenia się, tym, co przeżywasz
  •  zrozumieć inny punkt widzenia
  •  być usłyszaną/ym

Jak takie spotkanie będzie wyglądać?

  • Każda osoba uczestnicząca będzie mogła wyrazić swoją perspektywę, to, co czuje i jak doświadcza obecnej sytuacji oraz usłyszeć, jak doświadczają jej inni.
  • Doświadczone osoby prowadzące (facylitatorki) zadbają o atmosferę bezpieczeństwa i szacunku.
  • Wypowiedzi będzą odzwierciedlane, czyli osoba facylitująca odpowie, co słyszy sięgając do potrzeb i głębszych znaczeń, aby dać osobie wypowiadającej się poczucie, że jest słyszana i rozumiana, a pozostałym ułatwić przyjęcie i zrozumienie jej perspektywy. 

Osoby prowadzące krąg (facylitatorki): Agnieszka Jaryczerwska i Elżbieta Jurzysta


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *